TACHOGRAFY - Služby


sťahovanie údajov z digitálneho tachografu
sťahovanie údajov z karty vodiča
archivácia údajov
spracovanie a vyhodnocovanie údajov ( pracovný čas, priestupky, udalosti a činnosti )
predaj prístrojov ( softvéru a hardvéru ) na sťahovanie údajov z tachografu
predaj Tachografových krúžkov ORIGINÁL do analógových tachografov a kotúčiky do digitálných tachografov

oprava, servis a montáž TACHOGRAFOV analógových, výmena a aktivácia digitálnych tachografov
vybavovanie žiadostí o tachografové karty ( zberné miesta žiadostí o vydanie čipových kariet vodičov i podnikových kariet)
vzor a usmernenie žiadosti