TACHOGRAFY - Tachografové karty


Postup pri podávaní žiadosti

Samotnú žiadosť (tlačivo a poštovú poukážku) na kartu vodiča a podnikovú kartu je možné vyzdvyhnúť v zbernom mieste . Tlačivá stiahnuté z internetu alebo prekopírované sú neplatné.

Karta sa platí spôsobom poštovej poukážky, iný spôsob ako bankový prevod, plata kreditkou nie je možné.
Dokumenty ktoré sú potrebné odovzdať k žiadosti sú uvedené na zadnej strane žiadosti (viď. vzor)

Žiadosť potom zberné miesto posiela výrobcovi, ktorý potom celý proces ukočí poslaním karty na Ministerstvu dopravy. Ten potom kartu posiela doporučene na žiadosti uvedenú adresu. Zo zákona vyplíva že na doručenie karty má 30 dní od jej podania.

pdfŽiadosť o vydanie tachografovej karty

pdfPoučenie na vyplnenie žiadosti na vydanie tachografovej karty vodiča