O spoločnosti


Zakladateľom spločnosti je pán Zoltán Kleč, ktorý v roku 1992 otvoril prvú dielňu spoločnosti vo Vozokanoch v okrese Galanta. Podnikanie sa vďaka usilovnosti, spoľahlivej a odbornej práci rozrástlo a dalo impulz na otvorenie daľšej dielňe v Galante., ktorá sa v roku 2003 pretransformovala na spločnosť s ručeným obmedzením (sro). Jej konateľkou sa stala pani Eva Klečová, ktorá vo svojej funkcií pretrváva dodnes a spolu so svojim manželom, zároveň aj ďaľším konateľom spločnosti Zoltánom Klečom sa snažia o rozvoj firmy a udržanie vysokého štandaru vykonávaných prác k spokojnosti všetkých zákazníkov.

Začiatkom roku 2010 prevádzka vo Vozokanoch zanikla a bola presťahovaná do Dunajskej Stredy , kde by mala byť lepšie dostupná zákazníkom z tohto regiónu.

Hlavným cieľom našej spoločnosti je ponúkať služby a servis v tej najlepšej kvalite a v optimálnom čase , ktorý má v najmenšej miere obmedziť zákazníka pri zachovaní všetkých štandardov ISO -9OO1.

Veľmi radi Vám pomôžeme a všetkých srdečne očakávame v našich prevádzkach!!!